Διογένης ο Κυνικός – Ο Κιθαρωδός

Παχέος κιθαρωδού προς πάντων μεμφομένου, αυτός μόνος επήνει.

Ερωτηθείς δε δια τι; έφη, “Ότι τηλικούτος ων κιθαρωδεί και ου ληστεύει”.

Diogenes

Advertisements